Recent Changes

Tuesday, October 24

 1. msg Test message posted Test Test
  Test
  Test
  7:47 am

Saturday, May 12

 1. page Nyttige kodesnutter ActionScript edited ... For å linke en knapp i Flash til en fil som skal åpnes inne i en iframe kan man bruke følgende…
  ...
  For å linke en knapp i Flash til en fil som skal åpnes inne i en iframe kan man bruke følgende kode:
  on (press) { getURL ("Sidenavn.aspx", "rammenavn"); }
  Starte og stoppe lyd med Actionscript.
  (view changes)
  2:31 am
 2. page Digital samtid edited ... beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser beskrive og foreslå t…
  ...
  beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser
  beskrive og foreslå tiltak mot trusler i den digitale verden
  Ressurser:
  Ark om binærtall

  (view changes)
  2:23 am
 3. page Programmering edited ... Innføring i html-koding.doc Actionscript En enkel øvelse for å forstå hvordan Arrayer funge…
  ...
  Innføring i html-koding.doc
  Actionscript
  En enkel øvelse for å forstå hvordan Arrayer fungerer i AS.
  (view changes)
  2:21 am
 4. page ActionScriptOppgaveOmArrays edited // Indenteringen er ikke blitt tatt vare på av Wikispaces, dessverre... // Anta at du har en a…

  // Indenteringen er ikke blitt tatt vare på av Wikispaces, dessverre...
  // Anta at du har en array med 10 integere.
  var nums:Array = new Array(5,4,2,7,6,8,5,2,8,14);
  ...
  trace(nums)
  // Regn ut summen av alle tallene
  _ == ;
  for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
  += __;
  (view changes)
  2:20 am
 5. page ActionScriptOppgaveOmArrays edited // Anta at du har en array med 10 integere. var nums:Array = new Array(5,4,2,7,6,8,5,2,8,14); …

  // Anta at du har en array med 10 integere.
  var nums:Array = new Array(5,4,2,7,6,8,5,2,8,14);
  //Skriv kode for å utføre de følgende arrayoperasjonene. (Legg merke
  //til at mengden hint varierer, bare fordi [] ikke er eksplisitt
  //skrevet, så betyr ikke det at du ikke trenger å bruke
  //klammeparanteser)
  // Kvadrer hvert tall (ie. gang det med seg selv)
  for (var i:int _; i < ___; i++) {
  [i] = *___;
  }
  trace(nums)
  // Legg til et tilfeldig tall mellom null og 10 for hvert av
  // elementene i arrayen. Bruk Math.floor(Math.random()*10
  _
  _ += int();
  __
  trace(nums)
  // For hvert element i arrayen. Legg til det neste tallet i
  // arrayen. Hopp over det siste elementet i arrayen.
  for (var i:int = 0; i < _; i++) {
  _ += [__];
  }
  trace(nums)
  // Regn ut summen av alle tallene
  _ = ;
  for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
  += __;
  }
  trace(nums)
  // Lag et køprogram. Programmet skal ha disse funksjonene.
  // 2 knapper. Legg til i lista. Fjern fra lista.
  // Lista skal skrives inn i en tekstboks

  (view changes)
  2:18 am

Friday, October 7

 1. page space.menu edited ... -Prøveforslag -Vurderingskriterier -Eksterne ressurse {IT-prøve 9.mars - programmering + fl…
  ...
  -Prøveforslag
  -Vurderingskriterier
  -Eksterne ressurse {IT-prøve 9.mars - programmering + flash.zip} rressurser
  (view changes)
  12:26 am
 2. page space.menu edited ... -Prøveforslag -Vurderingskriterier -Eksterne ressurser ressurse {IT-prøve 9.mars - program…
  ...
  -Prøveforslag
  -Vurderingskriterier
  -Eksterne ressurserressurse {IT-prøve 9.mars - programmering + flash.zip} r
  (view changes)
  12:26 am

Friday, January 28

 1. page Eksterne ressurser edited ... Community eller Fagkatlogen. Fagkatalogen.
  ...
  Community eller Fagkatlogen.Fagkatalogen.
  (view changes)
  1:34 am
 2. page Eksterne ressurser edited ... til Informasjonsteknologi 1,ved 1 og 2, ved Nesodden VGS,
  ...
  til Informasjonsteknologi 1,ved1 og 2, ved Nesodden VGS,
  (view changes)
  1:34 am

More