Utkast til Vurderingskriterier muntlig


Karakteren 2
Karakterene 3 og 4
Karakterene 5 og 6
Problemløsning
Eleven skal
- Kunne lage en plan for et nettsted og lage et enkelt nettsted.
- Kunne planlegge og lage en database uten relasjoner.
Eleven skal
- Kunne planlegge nettsteder og utvikle nettsteder i henhold til planer.
- Kunne koble et nettsted mot en database.
- Kunne planlegge og lage databaser med en til mange relasjoner.
Eleven skal
- Kunne utvikle nettseder og drøfte ulike løsninger.
- Kunne lage egne SQL setninger.
- Kunne planlegge og lage databaser med mange til mange relasjoner.
Brukergrensesnitt
Eleven skal
- Kunne gjøre en enkel vurdering av et nettsteds brukergrensesnitt.
Eleven skal
- Kunne vurdere om nettsteder oppfyller de vannligste kravene til brukergrensesnitt.
Eleven skal
- Kunne drøfte brukergrensesnittet til et nettsted ut fra de vannligste kravene og vurdere andre sider ved brukergrensesnittet.
- Kunne vurdere ulike nettstedet opp mot hverandre.
Begreper og forståelse
Eleven skal
- Beskrive ulike typer digitalt utstyr og kunne nevne ulike standarder for digital behandling av lyd og bilde.
- Kjenne aktuelt regelverk og kunne nevne noen muligheter og konsekvenser informasjonsteknologien har.
- Kjenne de vannligste begrepene for databaser.
Eleven skal
- Forklare hvordan digitalt utstyr håndterer lyd og bilde og hvordan digitalt utstyr kommuniserer.
- Kunne argumentere for og mot i de vannligste debattene om muligheter og konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi.
- Forklare hva de vanligste begrepene som brukes innen databasteknologi.
Eleven skal
- Gjøre egne vurderinger av muligheter og konsekvenser ved informasjonsteknologi.
Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.