Vurderingskriterier it1


Databaser:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  1. gjøre rede for begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og atomærkravet
  2. utvikle normaliserte datamodeller ut fra problemstillinger og begrunne valgene som er gjort
  3. lage databaser i henhold til gitte datamodeller
  4. utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner
  5. lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener

Forslag til vurderingskriterier til mål 3 og 4

Forslag til vurderingskriterier muntlig