Nyttige kodesnutter som ikke står i læreboka - c#

Automatisk legge inn ting i en liste-boks

Oppretter en string-array og legger inn innhold
string[] ListeInnhold = {"Enju", "Sue", "Mary"};

Legger innholdet av arrayen i listeboksen
for (int i = 0; i < ListeInnhold.Length; i++)
{ ListBox1.Items.Add(ListeInnhold[i]); }

Eks: fylle ut tidspunkter i en listeboks avhengig av klokkeslett:
int [] tid_array={9, 10, 11,12};
for (int i = 0; i < tid_array.Length; i++)
{
if (tid_array[i] > 10)
{
ddlList.Items.Add(tid_array[i]+":00"); kjører ut tidspunkter på formen 11:00 osv med tidspunkter som i dette eksempelet er høyere enn 10.
}

}

Hente dagens dato fra systemklokken

labMelding.Text = Convert.ToString(DagensDato ); Legger dagens dato ut i label
labDag.Text = Convert.ToString(DagensDato.DayOfWeek ); //Legger navn på dagen ut i label


Åpne en annen aspx-side ved hjelp av kode i VWD


For å åpne en annen side vha kode i VWD kan man skrive følgende under knappen: Response.Redirect("filnavn.aspx");


Sjekke om noe er valgt i en radiobuttonliste


De forskjellige punktene i en radiobuttonliste i VWD blir nummerert med noe man kaller indexnr. Det første punktet får 0, det andre 1, tredje 2 osv. For å sjekke om noe er valgt i kan man derfor bruke følgende kode:

if (rblSvar.SelectedIndex > -1)