Linke en flash-knapp til en fil som skal åpnes inne i en iframe


For å linke en knapp i Flash til en fil som skal åpnes inne i en iframe kan man bruke følgende kode:

on (press) { getURL ("Sidenavn.aspx", "rammenavn"); }


Starte og stoppe lyd med Actionscript.