Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


  1. beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
  2. forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd
  3. gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer
  4. gjøre rede for hvilke utfordringer og muligheter den digitale verden kan skape for språklige og kulturelle minoriteter
  5. gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi
  6. beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser
  7. beskrive og foreslå tiltak mot trusler i den digitale verden

Ressurser: