// Indenteringen er ikke blitt tatt vare på av Wikispaces, dessverre...

// Anta at du har en array med 10 integere.

var nums:Array = new Array(5,4,2,7,6,8,5,2,8,14);

//Skriv kode for å utføre de følgende arrayoperasjonene. (Legg merke

//til at mengden hint varierer, bare fordi [] ikke er eksplisitt

//skrevet, så betyr ikke det at du ikke trenger å bruke

//klammeparanteser)

// Kvadrer hvert tall (ie. gang det med seg selv)

for (var i:int _; i < ___; i++) {

[i] = *___;

}

trace(nums)

// Legg til et tilfeldig tall mellom null og 10 for hvert av

// elementene i arrayen. Bruk Math.floor(Math.random()*10

_

_ += int();

__

trace(nums)

// For hvert element i arrayen. Legg til det neste tallet i

// arrayen. Hopp over det siste elementet i arrayen.

for (var i:int = 0; i < _; i++) {

_ += [__];

}

trace(nums)

// Regn ut summen av alle tallene

_ = ;

for (int i = 0; i < nums.length; i++) {

+= __;

}

trace(nums)

// Lag et køprogram. Programmet skal ha disse funksjonene.

// 2 knapper. Legg til i lista. Fjern fra lista.

// Lista skal skrives inn i en tekstboks